Reglementări generale

Expoziţiile se desfăşoara cu respectarea regulamentelor F.C.I. şi A.Ch.R. CACIB sunt admişi doar câinii ce posedă certificat de origine (pedigree) recunoscut de către F.C.I.. Câinii importaţi de către membrii A.Ch.R. şi aflaţi în proprietatea acestora trebuie să aibă certificat de origine nostrificat de către C.O.R. Înscrierile ce nu au ataşate documentele necesare în clasele muncă sau campioni (certificat de muncă internaţional sau diplomă de campion) vor fi direcţionate automat în clasa deschisă, fără notificare. O copie a Certificatului de origine şi cea a dovezii achitării taxei de înscriere trebuie să însoţească buletinul de înscriere. În cazul în care aplicantul a omis menţionarea clasei de arbitraj sau a făcut-o incorect, înscrierea se va face automat în clasa corespunzătoare.

Completaţi un buletin de înscriere separat pentru fiecare câine. Înscrierile pot fi trimise on-line, poştă, e-mail sau fax (în cazul înscrierilor transmise prin fax, sunaţi în aceeaşi zi, pentru verificarea recepţionării şi valabilităţii înscrierii). Vă rugăm înscrieţi un câine doar o singură dată, nu dublaţi sau triplaţi cererile de înscriere! Confirmarea primirii înscrierii va fi făcută prin e-mail în 48 de ore de la primirea acesteia. Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea unor înscrieri, chiar dacă acestea au fost trimise de pe o adresă de e-mail înregistrată.

Organizatorul are dreptul să refuze înscrieri fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Organizatorul nu este responsabil de eventualele daune cauzate de câini sau câinelui expozantului.

Prin transmiterea formularului de înscriere este acceptă valoarea taxei de înscriere şi plata acesteia devine obligatorie.  Plata se poate face fără penalități până în preziua concursului prin modalitățile specificate pe site: bancar, numerar, on-line. Taxele achitate în ziua concursului sau după această zi vor fi majorate cu 5 eur. Plata taxei este obligatorie chiar şi în cazul în care câinele nu participă la concurs (expozantul se angajează să achite taxele de înscriere chiar şi în cazul în care nu se prezintă la arbitraj). Anularea înscrierii fără plata obligatorie a taxei se face până la data de închidere a înscrierilor/data oficială a închiderii catalogului. O înscriere va fi considerată anulată doar dacă se face în termenul prevăzut de regulament şi doar după confirmarea anulării de către organizator. În caz de suspendare a expoziţiei din cauze de forţă majoră taxele de înscriere nu se vor returna şi vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor de organizare angajate. Neachitarea taxelor de participare în expoziție și a penalităților aplicate atrage după sine înscrierea în listele forfetare și suspendarea dreptului de a participa la expoziții chinologice organizate de AChR și FCI.

Expozantul este singurul responsabil de daunele provocate de câinele său.

Expozanţii ce au obţinut titlul de BOB pentru câinele lor au obligaţia să participe la competiţiile finale în caz contrar pierzând titlul obţinut. Arbitrii sunt obligaţi să descalifice toţi câinii agresivi. Asmuţirea unui câine asupra altuia nu este admisă! Sunt interzise intervenţiile asupra câinilor ce afectează structura, culoarea sau forma acestora. Double handlingul este interzis. Este interzisă lăsarea câinilor ancoraţi în lesă pe masa de toaletaj cu excepţia perioadei de pregătire pentru expunerea în ring. Vinderea de pui în incinta expoziţiei este strict interzisă. Nu se pot face înscrieri în ziua expoziţiei. Nu se pot efectua schimbări de clasă în ziua expoziţiei.

REGLEMENTĂRI VETERINARE: Câinii expozanţilor trebuie sa aibă documente valabile ce dovedesc efectuarea vaccinărilor reglemantare.

× Cu ce va putem ajuta?